freedom

Medialt meddelande – Du är FRI!

Till dig! Du kan känna det som om att snaran stramas åt, nästan som om att du får en känsla av att kvävas. Du ser en yttre värld som blir allt mer påträngande och som du upplever det svårt att värja dig mot. Meddelandet idag: Varför lägger du så mycket fokus på den yttre världen? […]