Att leva i Andlighet

Vi behöver inte någon religion för att leva Andligt. Vi behöver inte tillbe någon speciell gud, hålla på med kristaller eller göra trumresor. Det som behövs för att leva ett liv i andlighet är medvetenhet. En medvetenhet i vårt sätt att leva och agera. Andlighet för mig handlar om hur jag förhåller mig till livet […]

Hur lever jag andligt…….

Vi behöver inte någon religion för att vara andlig. Vi behöver inte tillbe någon speciell gud, hålla på med kristaller, göra trumresor etc. för att leva ett andlighet liv. Däremot behöver vi en Medvetenhet i vårt sätt att leva och agera. Andlighet för mig handlar om hur jag förhåller mig till livet och om hur […]

Meddelande till någon/några av er läsare!

Här kommer ett meddelande till någon/några av mina läsare! Plötsligt har du, eller kommer du, inse sanningen i en situation! Du inser att den här situationen kan inte längre ignoreras, utan det är nödvändigt att du fattar ett beslut. Ett beslut som leder till en större förändringen. Du kan känna rädslor för förändringen, du kan […]

Meddelande till någon/några av mina läsare!

Här kommer ett meddelande till någon/några av mina läsare! Det känns som om någon/några av er håller på att vakna upp! Vakna upp ur denna illusion som det jordiska livet är. Du börjar ifrågasätta livet och hur det egentligen ska levas. Vad är det som egentligen betyder någonting? Du börjar kanske till och med ifrågasätta […]

Meddelande till någon/några av mina läsare!

Här kommer ett meddelande till någon/några av mina läsare! Det känns som om någon/några av er håller på att vakna upp! Vakna upp ur illusionen. Du börjar ifrågasätta livet och hur det egentligen ska levas. Vad är det som egentligen betyder någonting? Du börjar kanske till och med ifrågasätta de relationer du har runtomkring dig. […]

Meddelande till någon/några av er läsare!

Här kommer ett meddelande till någon/några av mina läsare! Du har jobbat hårt på sista tiden. Saker och ting har kanske varit lite upp och ner…..men ditt hårda jobb kommer snart att ge utdelning. Du har vinden med dig just nu och det du företar dig kommer gå bra! Det som kommer in här är […]

Scroll Up