right path

Medialt meddelande – Lätthet!

Meddelande till någon/några av mina läsare! Du kan ha känt dig tyngd av en situation, tyngd av vad livet har lagt framför dina fötter…. Meddelandet idag handlar om lätthet, att fortskrida livet med en djup förvissning om att det som lagts framför dina fötter har en djup gudomlig mening. Något du kanske inte förstår idag, […]

Medialt meddelande – Rikedom

Meddelande till någon/några av mina läsare! Du har haft drömmar om en större förändring i ditt liv, detta kan vara arbetsmässigt eller relationsmässigt. Här ser det ut som om att du har tagit dina steg framåt i dessa drömmar… Idag får du mycket uppmuntran och en stor push framåt i detta! Följ den här vägen […]

helig geometri

Medialt meddelande – Låt gå!

Meddelande till någon/några av mina läsare! Du har befunnit dig i en situation i ditt liv som har påverkat dig mycket. Inte bara påverkat dig, utan det som har hänt det sitter som en skugga över ditt liv idag. Idag handlar meddelandet om att nu är tiden inne för att släppa taget om det som […]

dmt

Medialt meddelande – Prioritera!

Meddelande till någon/några av mina läsare! Jag får in en känsla av överväldigande…Du befinner dig  i en situation som är övermäktig eller att livet i sig är överväldigande och svårt att hantera för dig just nu. Meddelandet idag handlar om fokus och prioritering. Att integrera ditt andliga jag med ditt fysiska jag. Att prioritera och […]

Medialt meddelande – Se bortom illusionen

Meddelande till någon/några av mina läsare! Du kan känna dig fast i en situation som kan verka oöverstiglig för dig. Som om att du inte har något alternativ än att stanna kvar….. Meddelandet idag handlar om att se igenom illusionen och att gå mot dina rädslor. Det är en villfarelse att du skulle vara fångad […]

Scroll Up