here and now

Ny video: Det som händer nu och det som väntar!

I denna video pratar jag helt kort om det som händer nu och det som väntar. Detaljerna i det som händer och det som väntar går jag inte in på, utan jag håller ett övergripande perspektiv. Ställ gärna frågor eller funderingar ni har kring ämnet som jag pratar om, eller annat ni har på hjärtat. […]

love and light

Medialt meddelande – Guldet som väntar dig!

Meddelande till någon/några av mina läsare! Du söker efter livets guld och överflöd! Du läser om olika sätt att skapa det i ditt liv. Du söker ett svar, en sanning om vägen dit. Du vill så gärna kunna skapa allt du önskar, du vill så gärna erhålla guldet och överflödet. Meddelandet idag: För att du […]