rose

Medialt meddelande – Meningen som du skapar!

Du har längtat och längtar efter en förändring. Du har längtat men inte sett klart på vad som är vad. Du har fastnat i tankarnas värld…..Du förvillar dig i den yttre världen och lurar dig själv. Meddelandet idag: Du har fastnat i tankarnas värld. En fiktiv värld som tröttar ut, som tystar och överskuggar, din […]

Medialt meddelande – Den du är nu!

Du kan stundom känna det som om att du inte ser livets mening, som om att du, den roll du spelar, inte har så stor betydelse. Som om att de ”andra” betyder mer. Du kan stundom känna dig malplacerad. Meddelandet idag: Den här existensen skulle inte ha samma betydelse om du inte fanns här. Din […]

Medialt meddelande – Det nya som väntar!

Du har gått igenom mycket i ditt liv, men du kan inte riktigt se den din livsbild klar inför dig. Meddelandet idag: Du upplever ditt liv i fragment, som om att alla händelser är åtskilda och är styrda av yttre betingelser. Min vän, ditt liv är som ett komplext pussel….Varje händelse, varje skeende av ditt […]

medial vägledning - andlighet- mariao

Medialt meddelande – Ambitionerna du har!

Du har haft stora ambitioner i livet och du strävar efter det du inte har! Nu har något hänt inom dig, du börjar ifrågasätta dina egna ambitioner och de mål du satt upp! Meddelandet idag: Att vara ambitiös är inte fel, men ofta innebär ambition en sträva efter något du inte har. En strävan som […]

prosperity - mariao

Medialt meddelande – Läk dig själv!

Du har blivit sårad och du söker efter ett helande. Du söker efter ett sätt att läka dig själv och allt du varit med om. Meddelandet idag: För att läka dig själv behöver du se och genomleva de känslor dessa sår orsakats av. För att såren ska helas och läka ut behöver du genomleva alla […]

Scroll Up