medvetenhet

Kanalisering – Människans skapade värld och dess ”hemlighet”!

Hur ska ni kunna skapa en ny värld ur ljus och kärlek om ni inte förstår den värld ni lever i nu?

Människan får sin värld levererat till sig genom dess intellekt. Ni är på detta sätt passiva i ert skapande. Det som ni ”ges” av de som skapar är en mycket begränsad information om er kollektiva värld. Den värld ni upplever tillsammans, den värld ni interagera i! Men, är denna kollektiva värld verkligen er? Är den fylld av ljus, kärlek, högvibrerande kreativitet och medvetet skapande? Är den en reflektion av er själva, de ni i sanning är?

Världen ni upplever nu är en värld skapad av något annat och ur rädslor. Det är en rädslobaserad värld. Detta ”något annat, denna energi, styr er hela tiden mot att ni tar in denna värld som en sanning, så att ni genom denna ”sanning” låser er i rädslor. Rädslor som hämmar er mot att skapa en mänsklig värld baserad på kärlek och skapad ur ljus. Denna värld ni upplever som er är i sig inte sann, den är heller inte skapad ur era hjärtan utan genom intellektet. Den en skuggvärld av er själva.

När ni låser er i rädslor så låser ni också ert medvetande. Ert medvetande kan inte längre expandera och skapa nytt utifrån det kollektiva allomfattande medvetandet utan det som skapas kommer från ett begränsat medvetande som är en liten del av det kollektiva. Låst till de fysiska sinnena.

Världen ni människor upplever är en observation. Ni ser en värld och utan att förstå den går ni rakt in i den. Det ni observerar gör ni till er ”sanning”, när det egentligen inte är mer än en observation av någon annans skapelse.

För att expandera ert kollektiva medvetande så behöver ni förbli i ett observerande tillstånd. Se det som händer men gå inte in i det och gör det till er verklighet! För att expandera ert kollektiva medvetande så behöver ni förstå världen ni lever i! Förstå vem som skapar i den. Som det är nu så är den inte skapad ur mänsklighetens sanna natur utan ur en rädslobaserad energi.

Så länge ni går rakt in i det som projiceras ut framöver er som en sanning så kommer ni fortsätta i rädslans spår. Ni hålls då kvar i ett begränsat medvetande och låser er egen skapande kraft till den värld ni upplever som en sanning.

När ni börjar förstår att det ni observerar inte behöver bli er direkta upplevelse ja, då tar ni steget närmare att befria er från rädslans energi! Då tar ni ett steg närmare mot att börja skapa en ny värld genom kärlekens medvetande!

För att ni, mänskligheten, ska höja ert medvetande och expandera er själva behöver ni se världen ni lever i som den i sanning är, någon annans skapelse som ni införlivar som er egen. Som ni tror på. Som ni förlägger er egen inre kraft i och genom det passivisera er själva. Ni blir skuggor av er sanna natur.

En egentlig tom projektion som ni sedan utan reflektion införlivar som er egen. Ni skapar en värld för er själva som baseras på någon annans skapelse.

Transformationen ni står inför kommer inte bli enkel. Den kommer med kaos för att ni inte i sanning förstår världen ni skapat. För att ni förlagt er kraft utom er själva.

Världen ni upplever är inte er egen. En gång var den er egen, men ni gav bort den genom rädslan. Ni förblindades och satte handbojor på er själva. Bara genom er själva kan ni befrias. Befria er själva genom att förstå den värld ni lever i. För att genom denna förståelse skapa en värld baserad på de ni i sanning är.

Gå inte in allt som projiceras ut just nu! Släpp taget om det och upplev hur ni kommer ett steg närmare sanningen av er själva! Gå inte in i allt som projiceras ut just nu och upplev hur det förlorar sin makt. Gå inte in i allt som projiceras ut just nu och upplev hur ni öppnas mot kärleken! Gå inte in i allt som projiceras ut just nu och upplev hur ni bit för bit börja skapa en helt ny värld för er själva! En värld som baseras på det expanderande allomfattande medvetandet!

En värld som baseras på de ni i sanning är istället för den skuggvärld ni skapat i ert omedvetna tillstånd.

Hur ska ni kunna skapa en ny värld ur ljus och kärlek om ni inte förstår den värld ni lever i nu?

glitter heart mariao

/ Universums vänner

Inläggsförfattare: MariaO

Prenumerera
Meddela omNotify of

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments